TCĐV Video tiết học 3

TCĐV Video tiết học 3

- Video clip mô tả một tiết học tiểu học có lồng ghép thẻ hoạt động Tăng cường kỹ năng đọc viết cho học sinh tiểu học tại Lào Cai.
- Tiết học được thực hiện sinh động, linh hoạt. Mời quý vị cùng xem!
- Các thẻ được lồng ghép trong tiết học này: 13,14
-------------------------------------------------------------------------
- Fanpage: https://www.facebook.com/elmvietnam/
- Youtube Channel: https://www.youtube.com/channel/UC-qXN8aW5f9qupk00dQ1x8w
- Website: https://elm.edu-sc.vn/
-------------------------------------------------------------------------
© 2020 Save the Children

Các hình ảnh trên website này thuộc về bản quyền Tổ chức Save the Children. Nghiêm cấm sao chép dưới mọi hình thức.