TCĐV Video tiết học 1

TCĐV Video tiết học 1

- Video clip mô tả một tiết học tiểu học có lồng ghép thẻ hoạt động Tăng cường kỹ năng đọc viết cho học sinh tiểu học tại thành phố Đà Nẵng.
- Tiết học được thực hiện sinh động, linh hoạt. Mời quý vị cùng xem!
- Các thẻ được lồng ghép trong tiết học này: 14, 25, 30, 23, 25, 26, 31.
© 2020 Save the Children

Các hình ảnh trên website này thuộc về bản quyền Tổ chức Save the Children. Nghiêm cấm sao chép dưới mọi hình thức.