TCĐV Video minh họa thẻ hoạt động 1

TCĐV Video minh họa thẻ hoạt động 1

- Video clip ngắn này mô tả việc lồng ghép các thẻ hoạt động TCĐV vào một tiết học tiểu học.
- Video này là trích đoạn từ một tiết học tiểu học hoàn chỉnh, được quay phim tại thành phố Đà Nẵng.
- Các thẻ hoạt động được mô tả: 14, 25, 30, 23, 25, 26, 31.
-------------------------------------------------------------------------
- Fanpage: https://www.facebook.com/elmvietnam/
- Youtube Channel: https://www.youtube.com/channel/UC-qXN8aW5f9qupk00dQ1x8w
- Website: https://elm.edu-sc.vn/
-------------------------------------------------------------------------
© 2020 Save the Children

Các hình ảnh trên website này thuộc về bản quyền Tổ chức Save the Children. Nghiêm cấm sao chép dưới mọi hình thức.