Thư viện ảnh
Buổi sinh hoạt Trại đọc tại trường tiểu học Hàm Ninh, Quảng Binh

Join us!
View us!
© 2020 Save the Children

Các hình ảnh trên website này thuộc về bản quyền Tổ chức Save the Children. Nghiêm cấm sao chép dưới mọi hình thức.