Mô-đun bồi dưỡng thường xuyên tích hợp KỸ NĂNG ĐỌC - VIẾT
dành cho giáo viên tiểu học

Hai chuyên đề bồi dưỡng được giới thiệu sau đây nằm trong Chương trình Bồi dưỡng thường xuyên (BDTX) do Cục Nhà giáo và Cán bộ quản lý giáo dục ban hành theo Thông tư số 17, cụ thể nằm trong mô-đun GVPT 05 (Sử dụng phương pháp dạy học và giáo dục phát triển phẩm chất, năng lực học sinh) và GVPT 07 (Tư vấn và hỗ trợ học sinh trong hoạt động dạy học và giáo dục). Hai mô-đun BDTX này là thành tựu nghiên cứu, vận dụng tinh hoa của bộ tài liệu Tăng cường kỹ năng đọc viết cho học sinh tiểu học vào hệ thống BDTX quốc gia của nhóm các chuyên gia đầu ngành về giáo dục tiểu học tại Vụ giáo dục tiểu học, Viện Khoa học giáo dục Việt Nam, trường Đại học Sư phạm Hà Nội, và các đơn vị khác từ năm 2019 – 2021. Ba hội thảo – tập huấn cấp Quốc gia đã được tổ chức để trưng cầu ý kiến đóng góp của 30 tỉnh/thành trong cả nước để kiện toàn nội dung mô-đun, trước khi hai mô-đun được trình thẩm định vào tháng 3/2021.

Hội đồng thẩm định quốc gia, thành lập theo QĐ số 1193/QD-BGDDT, đã đánh giá “Đây là bộ tài liệu có giá trị, hữu ích khi đưa vào tập huấn bồi dưỡng giáo viên, làm công cụ giúp giáo viên tự bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ; giúp cộng đồng có cơ hội tham gia vào các hoạt động hỗ trợ, phát huy vai trò của cộng đồng trong việc giáo dục trẻ nhằm tăng cường kỹ năng đọc viết cho học sinh tiểu học nói chung, đặc biệt là đối với học sinh dân tộc thiểu số nói riêng.”

Join us!
View us!
© 2020 Save the Children

Các hình ảnh trên website này thuộc về bản quyền Tổ chức Save the Children. Nghiêm cấm sao chép dưới mọi hình thức.