Join us!
View us!
Tổ chức các hoạt động trải nghiệm cho HSTH

Mô đun 2:
Tổ chức các hoạt động trải nghiệm cho HSTH

Thể loại: Bộ tài liệu TCĐV
Bản quyền thuộc về: Tổ chức Save the Children
1009 Lượt xem
Mô tả
Tập huấn mô đun “Nâng cao năng lực tổ chức hoạt động trải nghiệm tăng cường kỹ năng đọc, viết cho học sinh tiểu học” nhằm góp phần nâng cao năng lực cho giáo viên, cán bộ quản lý trường tiểu học. Tải File PDF
  • Thẻ hoạt động tăng cường đọc viết dành cho giáo viên

Tập huấn mô đun “Nâng cao năng lực tổ chức hoạt động trải nghiệm tăng cường kỹ năng đọc, viết cho học sinh tiểu học” nhằm góp phần nâng cao năng lực cho giáo viên, cán bộ quản lý trường tiểu học.

  • Giới thiệu các hoạt động cộng đồng

Tập huấn mô đun “Nâng cao năng lực tổ chức hoạt động trải nghiệm tăng cường kỹ năng đọc, viết cho học sinh tiểu học” nhằm góp phần nâng cao năng lực cho giáo viên, cán bộ quản lý trường tiểu học.

  • Tài liệu hướng dẫn tổ chức trại đọc

Tập huấn mô đun “Nâng cao năng lực tổ chức hoạt động trải nghiệm tăng cường kỹ năng đọc, viết cho học sinh tiểu học” nhằm góp phần nâng cao năng lực cho giáo viên, cán bộ quản lý trường tiểu học.

  • Tài liệu sinh hoạt câu lạc bộ người chăm sóc trẻ

Tập huấn mô đun “Nâng cao năng lực tổ chức hoạt động trải nghiệm tăng cường kỹ năng đọc, viết cho học sinh tiểu học” nhằm góp phần nâng cao năng lực cho giáo viên, cán bộ quản lý trường tiểu học.

  • Cẩm nang học cùng con

Tập huấn mô đun “Nâng cao năng lực tổ chức hoạt động trải nghiệm tăng cường kỹ năng đọc, viết cho học sinh tiểu học” nhằm góp phần nâng cao năng lực cho giáo viên, cán bộ quản lý trường tiểu học.

© 2020 Save the Children

Các hình ảnh trên website này thuộc về bản quyền Tổ chức Save the Children. Nghiêm cấm sao chép dưới mọi hình thức.