Join us!
View us!
Thẻ hoạt động tăng cường đọc viết dành cho giáo viên

Cuốn 1:
Thẻ hoạt động tăng cường đọc viết dành cho giáo viên

Thể loại: Bộ tài liệu TCĐV
Bản quyền thuộc về: Tổ chức Save the Children
8579 Lượt xem
Mô tả
Bộ tài liệu Tăng cường kỹ năng đọc viết cho học sinh tiểu học (TCĐV) do Tổ chức Cứu trợ Trẻ em (Save the Children) phát triển nhằm mục đích hỗ trợ giáo viên tiểu học nâng cao kĩ năng tổ chức hoạt động dạy học tại trường, giúp cho học sinh tiểu học nâng cao và hoàn thiện kỹ năng đọc và viết trong giai đoạn học tiểu học. Tải File PDF
  • Giới thiệu các hoạt động cộng đồng

Bộ tài liệu Tăng cường kỹ năng đọc viết cho học sinh tiểu học (TCĐV) do Tổ chức Cứu trợ Trẻ em (Save the Children) phát triển nhằm mục đích hỗ trợ giáo viên tiểu học nâng cao kĩ năng tổ chức hoạt động dạy học tại trường, giúp cho học sinh tiểu học nâng cao và hoàn thiện kỹ năng đọc và viết trong giai đoạn học tiểu học.

  • Tài liệu hướng dẫn tổ chức trại đọc

Bộ tài liệu Tăng cường kỹ năng đọc viết cho học sinh tiểu học (TCĐV) do Tổ chức Cứu trợ Trẻ em (Save the Children) phát triển nhằm mục đích hỗ trợ giáo viên tiểu học nâng cao kĩ năng tổ chức hoạt động dạy học tại trường, giúp cho học sinh tiểu học nâng cao và hoàn thiện kỹ năng đọc và viết trong giai đoạn học tiểu học.

  • Tài liệu sinh hoạt câu lạc bộ người chăm sóc trẻ

Bộ tài liệu Tăng cường kỹ năng đọc viết cho học sinh tiểu học (TCĐV) do Tổ chức Cứu trợ Trẻ em (Save the Children) phát triển nhằm mục đích hỗ trợ giáo viên tiểu học nâng cao kĩ năng tổ chức hoạt động dạy học tại trường, giúp cho học sinh tiểu học nâng cao và hoàn thiện kỹ năng đọc và viết trong giai đoạn học tiểu học.

  • Cẩm nang học cùng con

Bộ tài liệu Tăng cường kỹ năng đọc viết cho học sinh tiểu học (TCĐV) do Tổ chức Cứu trợ Trẻ em (Save the Children) phát triển nhằm mục đích hỗ trợ giáo viên tiểu học nâng cao kĩ năng tổ chức hoạt động dạy học tại trường, giúp cho học sinh tiểu học nâng cao và hoàn thiện kỹ năng đọc và viết trong giai đoạn học tiểu học.

© 2020 Save the Children

Các hình ảnh trên website này thuộc về bản quyền Tổ chức Save the Children. Nghiêm cấm sao chép dưới mọi hình thức.