Join us!
View us!
Nâng cao năng lực cho giáo viên tiểu học

Mô đun 1:
Nâng cao năng lực cho giáo viên tiểu học

Thể loại: Bộ tài liệu TCĐV
Bản quyền thuộc về: Tổ chức Save the Children
826 Lượt xem
Mô tả
Bồi dưỡng, hỗ trợ giáo viên nắm được một số hoạt động tăng cường kĩ năng đọc, viết để từ đó vận dụng một cách linh hoạt trong quá trình tổ chức các hoạt động dạy học và giáo dục cho học sinh tiểu học. Tải File PDF
  • Thẻ hoạt động tăng cường đọc viết dành cho giáo viên

Bồi dưỡng, hỗ trợ giáo viên nắm được một số hoạt động tăng cường kĩ năng đọc, viết để từ đó vận dụng một cách linh hoạt trong quá trình tổ chức các hoạt động dạy học và giáo dục cho học sinh tiểu học.

  • Giới thiệu các hoạt động cộng đồng

Bồi dưỡng, hỗ trợ giáo viên nắm được một số hoạt động tăng cường kĩ năng đọc, viết để từ đó vận dụng một cách linh hoạt trong quá trình tổ chức các hoạt động dạy học và giáo dục cho học sinh tiểu học.

  • Tài liệu hướng dẫn tổ chức trại đọc

Bồi dưỡng, hỗ trợ giáo viên nắm được một số hoạt động tăng cường kĩ năng đọc, viết để từ đó vận dụng một cách linh hoạt trong quá trình tổ chức các hoạt động dạy học và giáo dục cho học sinh tiểu học.

  • Tài liệu sinh hoạt câu lạc bộ người chăm sóc trẻ

Bồi dưỡng, hỗ trợ giáo viên nắm được một số hoạt động tăng cường kĩ năng đọc, viết để từ đó vận dụng một cách linh hoạt trong quá trình tổ chức các hoạt động dạy học và giáo dục cho học sinh tiểu học.

  • Cẩm nang học cùng con

Bồi dưỡng, hỗ trợ giáo viên nắm được một số hoạt động tăng cường kĩ năng đọc, viết để từ đó vận dụng một cách linh hoạt trong quá trình tổ chức các hoạt động dạy học và giáo dục cho học sinh tiểu học.

© 2020 Save the Children

Các hình ảnh trên website này thuộc về bản quyền Tổ chức Save the Children. Nghiêm cấm sao chép dưới mọi hình thức.