Join us!
View us!
Giới thiệu các hoạt động cộng đồng

Cuốn 2:
Giới thiệu các hoạt động cộng đồng

Thể loại: Bộ tài liệu TCĐV
Bản quyền thuộc về: Tổ chức Save the Children
3186 Lượt xem
Mô tả
Bộ tài liệu sẽ hỗ trợ cộng đồng và gia đình tổ chức các hoạt động ngoại khoá hỗ trợ học sinh tiểu học đọc và viết thành thạo hơn. Phương pháp TCĐV cho học sinh tiểu học nhấn mạnh vai trò quan trọng ngang bằng nhau của nhà trường và gia đình trong việc hỗ trợ trẻ em học tập. Tải File PDF
  • Thẻ hoạt động tăng cường đọc viết dành cho giáo viên

Bộ tài liệu sẽ hỗ trợ cộng đồng và gia đình tổ chức các hoạt động ngoại khoá hỗ trợ học sinh tiểu học đọc và viết thành thạo hơn. Phương pháp TCĐV cho học sinh tiểu học nhấn mạnh vai trò quan trọng ngang bằng nhau của nhà trường và gia đình trong việc hỗ trợ trẻ em học tập.

  • Tài liệu hướng dẫn tổ chức trại đọc

Bộ tài liệu sẽ hỗ trợ cộng đồng và gia đình tổ chức các hoạt động ngoại khoá hỗ trợ học sinh tiểu học đọc và viết thành thạo hơn. Phương pháp TCĐV cho học sinh tiểu học nhấn mạnh vai trò quan trọng ngang bằng nhau của nhà trường và gia đình trong việc hỗ trợ trẻ em học tập.

  • Tài liệu sinh hoạt câu lạc bộ người chăm sóc trẻ

Bộ tài liệu sẽ hỗ trợ cộng đồng và gia đình tổ chức các hoạt động ngoại khoá hỗ trợ học sinh tiểu học đọc và viết thành thạo hơn. Phương pháp TCĐV cho học sinh tiểu học nhấn mạnh vai trò quan trọng ngang bằng nhau của nhà trường và gia đình trong việc hỗ trợ trẻ em học tập.

  • Cẩm nang học cùng con

Bộ tài liệu sẽ hỗ trợ cộng đồng và gia đình tổ chức các hoạt động ngoại khoá hỗ trợ học sinh tiểu học đọc và viết thành thạo hơn. Phương pháp TCĐV cho học sinh tiểu học nhấn mạnh vai trò quan trọng ngang bằng nhau của nhà trường và gia đình trong việc hỗ trợ trẻ em học tập.

© 2020 Save the Children

Các hình ảnh trên website này thuộc về bản quyền Tổ chức Save the Children. Nghiêm cấm sao chép dưới mọi hình thức.