Join us!
View us!
Cẩm nang học cùng con

Cuốn 5:
Cẩm nang học cùng con

Thể loại: Bộ tài liệu TCĐV
Bản quyền thuộc về: Bộ tài liệu TCĐV
1232 Lượt xem
Mô tả
Cẩm nang học cùng con là tài liệu tham khảo dành cho người chăm sóc có con em trong độ tuổi tiểu học. Người chăm sóc được nói đến chính là cha mẹ, ông bà, anh chị... những người gần gũi và tham gia vào việc nuôi dạy trẻ hàng ngày, và để thân thiện với người đọc, từ “cha mẹ” sẽ được sử dụng nhiều lần trong tài liệu này. Tải File PDF
  • Thẻ hoạt động tăng cường đọc viết dành cho giáo viên

Cẩm nang học cùng con là tài liệu tham khảo dành cho người chăm sóc có con em trong độ tuổi tiểu học. Người chăm sóc được nói đến chính là cha mẹ, ông bà, anh chị... những người gần gũi và tham gia vào việc nuôi dạy trẻ hàng ngày, và để thân thiện với người đọc, từ “cha mẹ” sẽ được sử dụng nhiều lần trong tài liệu này.

  • Giới thiệu các hoạt động cộng đồng

Cẩm nang học cùng con là tài liệu tham khảo dành cho người chăm sóc có con em trong độ tuổi tiểu học. Người chăm sóc được nói đến chính là cha mẹ, ông bà, anh chị... những người gần gũi và tham gia vào việc nuôi dạy trẻ hàng ngày, và để thân thiện với người đọc, từ “cha mẹ” sẽ được sử dụng nhiều lần trong tài liệu này.

  • Tài liệu hướng dẫn tổ chức trại đọc

Cẩm nang học cùng con là tài liệu tham khảo dành cho người chăm sóc có con em trong độ tuổi tiểu học. Người chăm sóc được nói đến chính là cha mẹ, ông bà, anh chị... những người gần gũi và tham gia vào việc nuôi dạy trẻ hàng ngày, và để thân thiện với người đọc, từ “cha mẹ” sẽ được sử dụng nhiều lần trong tài liệu này.

  • Tài liệu sinh hoạt câu lạc bộ người chăm sóc trẻ

Cẩm nang học cùng con là tài liệu tham khảo dành cho người chăm sóc có con em trong độ tuổi tiểu học. Người chăm sóc được nói đến chính là cha mẹ, ông bà, anh chị... những người gần gũi và tham gia vào việc nuôi dạy trẻ hàng ngày, và để thân thiện với người đọc, từ “cha mẹ” sẽ được sử dụng nhiều lần trong tài liệu này.

© 2020 Save the Children

Các hình ảnh trên website này thuộc về bản quyền Tổ chức Save the Children. Nghiêm cấm sao chép dưới mọi hình thức.